ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
acoustic guitar

          เหมาะสำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป  โดยสามารถเลือกเรียนตามประเภทของกีตาร์ได้  ซึ่งมี   4  ประเภท ได้แก่ กีตาร์คลาสสิค , กีตาร์อะคูสติค , กีตาร์ไฟฟ้า  และกีตาร์เบส  สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านกีตาร์โดยตรง  ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของ  Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เรียนรู้การเล่นกีตาร์ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง  นักเรียนจะสามารถเล่นเดี่ยว หรือกลุ่มได้  เรียนรู้ชนิดต่างๆของกีตาร์ ฝึกการเล่นแบบ Chords และแบบ Scale  ทักษะการอ่านโน้ต วิธ การเล่นโดยใช้นิ้ว (Finger Playing)  การเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นกลุ่ม หรือวง   ฝึกเทคนิคการเล่นทั้งมือซ้ายและมือขวาในรูปแบบ Spanish Guitar , Folk , Jazz ,Blues , Pop , Rock  ฝึกการเล่นในแบฉบับศิลปินรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อการเข้าทำงานในห้องอัดเสียง   ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ   นอกจากนี้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรียังนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย 

ระยะเวลา  12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม )
Guitar

electric guitar article
classic guitar article
bass guitar articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น