ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Ballet & Dance

           บัลเล่ต์  เริ่มตั้งแต่อายุ  5  ปีขึ้นไป ดำเนินสอนตามหลักสูตร The Royal Academy of  Dance (RAD) จากประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับในโลก หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการสอนแบบ Classical Ballet เน้นทักษะการเต้นอย่างถูกต้อง  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์  ปรับสรีระร่างกาย  การยืน  การเดิน  เขย่งปลายเท้า  หรือท้วงท่าการกระโดดที่สวยงาม  รวมถึงการปรับบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออก และมีศักยภาพในการแสดงออกต่อสาธารณชน นอกจากนี้การเรียนบัลเล่ต์ ยังสามารถนำความรู้พื้นฐานไปปรับประยุกต์ใช้ในการเต้นประเภทอื่น เช่น  Jazz Dance , HipHop ฯลฯ  นักเรียนสามารถสอบเทียบวัดระดับมาตรฐานสากล  พร้อมรับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน RAD โดยตรง
 
 แด๊นซ์   เริ่มตั้งแต่  7   ปีขึ้นไป  เป็นการเต้นที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเรียน อาทิ เช่น Hip Hop ,  Kids Hip Hop ,  Street Hip Hop , Jazz  Freestle

ระยะเวลา        12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
Ballet & Dance
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น