ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Drums

          หลักสูตรนี้สามารถเริ่มเรียนได้เริ่มตั้งแต่อายุ  10  ปีขึ้นไป  โดยใช้หลักสูตรของ  Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้การตีกลองชุด ตั่งแต่ท่านั่ง , การจับไม้กลอง ที่ถูกต้อง  เรียนการอ่าน – เขียน โน๊ตสากล   ฝึกการแยกโสตสัมผัส มือซ้าย-ขวา  , เท้าซ้าย – ขวา  การตีสลับมือ และการเล่นรวม ทั้งมือและเท้า  ฝึกการนับจังหวะ  รู้จักลักษณะเสียงเอกลักษณ์ของกลองและ ฉาบแต่ละใบ  เรียนรู้จักการเล่นเป็นวงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ เช่น กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด   มีความเป็น Musicianship  มีความสามารถในการตีในจังหวะพื้นฐาน 8 Beats , 16 Beats  และในระดับที่สูงขึ้น  Shuffle , Swing , Funk Blues , Brazilian    Afro-Cuban และ Jazz   นอกจากนี้ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ


ระยะเวลา   12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม / เรียนเดี่ยว)
Drums
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น