ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Violin article

            หลักสูตรสำหรับผู้พิสมัยในความละเมียดละไมของเครื่องดนตรีปะเภทเครื่องสายเช่น ไวโอลิน ,  เชลโล  โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รับตั้งแต่อายุ  7  ปีขึ้นไป  การเรียนการสอนใช้หลักสูตรของ  Zusuki   ประเทศญี่ปุ่น  เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติที่สุด  คือ การฟัง  การดู  รวมทั้งการทำตามอย่าง  โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น CD  หรือ  VCD   เป็นต้น ในหลักสูตรนักเรียนจะต้องรู้จักการยืนด้วยท่วงท่าสง่างาม  การจับคันชักที่ถูกต้อง  การเรียนรู้โน้ตสากล ฝึกการฟัง การอ่าน โน้ตได้อย่างรวดเร็ว  การเรียน Scale และ Pireces   รวมถึงการเข้าใจในบทเพลง แต่ละเพลง นำสู่การบรรเลงออกมาด้วยเสียงไวโอลินอันไพเราะ   นักเรียนจะสามารถบรรเลงเดี่ยว Solo  และรวมกลุ่ม Ensemble กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น  เปียโน  ฟลุท  แซกโซโฟน ฯลฯ  ในรูปแบบคอนเสิร์ตได้  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบ เพื่อเข้าในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสอบเทียบเกรดของสถาบันต่างๆ ได้อีกด้วย  ในแต่ละหลักสูตรจะมีการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา         12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม  /  เรียนเดี่ยว )

 
Strings

Cello articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น