ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Thai Music

              เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียนเครื่องดนตรีไทย  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้มือและโสตประสาทควบคุมเครื่องดนตรี พัฒนาทางสมองโดยเน้นด้านความจำ ความเข้าใจ และจำแนกการใช้มือปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีแต่ละชนิด  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยแขนงหนึ่งด้วย  เรียนรู้ประวัติของเพลงไทย  ความหมายและโอกาสที่ใช้  เทคนิคต่างๆ เช่น การตี , การกรอ , การสะเดาะ ,การสะบัด ฯลฯ รวมทั้งศัพท์สังคีตที่ควรรู้ ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา   12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม)
Thai Music
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น