ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Vocal article

            หลักสูตรการเรียนร้องเพลง เริ่มตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ นักเรียนจะรู้จักการเปล่งเสียง เรียนรู้เทคนิคการหายใจที่ถูกต้อง การควบคุมเสียง และจังหวะ เรียนรู้ทฤษฎีโน้ต   เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อการพยุงเสียง  นักเรียนจะรู้จักการนับจังหวะเพลง  ขับร้องโดยไม่คร่อมจังหวะ  และพื้นฐานการเป็นนักร้องที่ดี ท่าทางการร้อง การสื่อความหมาย และอารมณ์ รวมถึงการแสดงออกบนเวที ด้วยลีลาท่าทางที่เหมาะสม   ตามจังหวะเพลง  เสริมสร้างความมั่นใจ และการกล้าแสดงออกในที่สาธารณะชน  การเรียนการสอนจะผสมผสานทั้งเพลงไทย และเพลงสากล  นักเรียนที่เรียนจะสามารถเลื่อนระดับการเรียนเพื่อไปในระดับที่สูงขึ้น โดยการทดสอบความรู้ความสามารถ จากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา      12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม)
Vocal
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น