ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Clarinet article

           หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่อายุ  7  ปีขึ้นไป  จนถึงผู้ใหญ่ ประเภทเครื่องดนตรีได้แก่  ฟรุท , คลาริเน็ต , ทรัมเปท  และแซกโซโฟน   โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน ของ  Hal Leonard  ประเทศสหรัฐอเมริกา  นักเรียนจะต้องเรียนรู้จักการจรดปากและจัดรูปปากที่ถูกต้องในการเป่า เพื่อให้เสียงที่น่าฟัง   เรียนเรื่องการหายใจ และการใช้ลมในการเป่าอย่างถูกวิธี  รู้จักการใช้เทคนิคการตัดลิ้น  ฝึกการควบคุมจังหวะ  การเคลื่อนไหวของนิ้วที่เร็วสม่ำเสมอ  รวมถึงการรู้จักเครื่องหมาย  คำศัพท์ทางดนตรี      การฟัง  และการอ่านโน้ต  เรียนรู้การเล่นคู่  Duet   และ  การเล่นเป็นกลุ่ม Ensemble  นอกจากนี้ทางสถาบันฯจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา  12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม  /  เรียนเดี่ยว)ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดWoodwind

Flute article
Saxophone article
TrumpetCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น